Expatsis.be   Change language : nl | fr | en

dvl webdesign
Expatsis, social information services

Iedereen die beroepshalve te maken heeft met sociale zekerheid zal toegeven dat dit een zeer complexe en onderschatte materie is. Nochtans is deze niet meer weg te denken uit ons sociaal-economisch model.

Denk maar aan de werknemers-en werkgeversbijdrage op het loon, werkloosheidsuitkeringen, uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, terugbetaling dokterskosten, kinderbijslag, pensioen...

Als je dan weet dat er nationale, internationale en EU-regels en - wetgevingen bestaan, wordt het pas heel moeilijk. Denk aan documenten E101, E106, E401, D.O.S, al dan niet in combinatie met privéverzekeringen zoals Cigna, Atom, A.I.G ...en uw bloeddruk begint te stijgen.

Expatsis wil, juist waar die onduidelijkheid begint meehelpen om oplossingen te bieden. Samen met een aantal partners willen wij onze kennis aanbieden aan bedrijven en personen. Proactief de gevolgen bekijken van de sociale zekerheid in uw personeelsbeleid lost zeer veel op.

Vraag het ons ...en wij zullen graag met u samenwerken.